Příběh Gagarina

Jurij Gagarin vykonal dle dostupných informací velkou službu lidstvu tím, že se nechal vyvézt na své vlastní životní riziko až do vesmíru, aby prozkoumal ten náš svět poprvé s opravdovým nadhledem.

Mnoho let po jeho hrdinském činu se ve východní části dnešní Slovenské republiky narodil Tomáš Grohregin. Již od svého útlého mládí pociťoval jistou karmickou zátěž, obzvláště v oficiální oblasti běžného života. Ta spočívala především v již na první pohled poměrně složitém příjmení, které má svůj původ právě v mantáckém prostředí.

Příjmení GROHREGIN je totiž složeninou dvou slov, a to GROH a REGIN, přičemž písmeno H prodlužuje hlásku před ním, výslovnost tedy vypadá takhle: GRÓREGIN.

Tolik asi základní lingvistivká příprava k poznání pramene důvodu propojení Tomáše Grohregina a tak významného, i když ruského, kosmonauta oficiálně prohlášeného za hrdinu.

Teď si představte ta různá slova a všechny ty zvuky, které padají při jakémkoliv kontaktu vlastně jakéhokoliv Grohregina žijícího u nás. Grorein, Grogregrin, Grorain, Goldbregrin a již tenkrát bylo tu a tam slyšet GAGARIN.

S tímto stigmatem se tedy Tomáš Grohregin dostavil ke studiu jediného oboru, který byl v tomhle životě schopen vystudovat. Tím oborem byla anglistika a germanistika na filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.

Již při prvním zkouškovém období si Tomáše Grohregina jeho budoucí vedoucí diplomové práce zapamatovala jako GAGARINA. Po šesti letech boje s obsahem a objemem lingvistického akademického vzdělání došlo k promoci a následně profesnímu životu Tomáše Grohregina.

Jako vystudovaný učitel dvou světových jazyků se nejdřívě uplatňoval jako lektor v soukromých firemních jazykových kurzech. Činnost, které se věnoval již od studijních let, však vzala za své ve chvíli, kdy došel k závěru, že pro další postup při zlepšení jazykové vybavenosti firemních zaměstnanců je potřeba na jeho místo angažovat jiného lektora.

Krátce poté začal Grohregin působit v televizním studiu ostravské televize. Díky odvaze dramaturgických pracovníků ve vedoucích funkcích se dostal až do živého vysílání pořadu Dobré ráno, a to jako hlasatel počasí.

V jednom nestřeženém okamžiku při ranním živě vysílaném rozhovoru před samotným hlášením počasí na daný den byl Tomáš Grohregin hlavní moderátorkou pořadu přátelsky označen jako GAGARIN.

A už to bylo… Po příchodu do Prahy a vytvoření dalšího okruhu přátel je již rutinně zapamatován a rozeznáván jako Gagarin. Tomáš Grohregin je samozřejmě poctěn tímto spojením s člověkem, který je oficálně prohlášen hrdinou, i když Sovětského svazu. A možná také proto bere za svou povinnost alespoň se pokusit tomuto věhlasu dostát, i když si je vědom svých malých, nepatrných, omezených možností.